Categories

Ngành quản trị Nhân sự Việt Nam trước thách thức hội nhập toàn cầu – phóng sự HTV9SHRM, được thành lập năm 1948 tại Hoa Kỳ, hiện là tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những người làm nghề quản trị nhân sự, với hơn 275.000 Hội viên đến từ 160 Quốc gia khác nhau. SHRM cũng là tổ chức dẫn đầu trong việc cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc phát triển nghề nghiệp của những người làm nhân sự chuyên nghiệp; đồng thời SHRM luôn đóng vai trò trọng yếu trong việc xác lập chuẩn mực và định hình tương lai của nghề quản trị nhân sự toàn cầu. Hiện có đến 93% các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 (danh sách 500 tập đoàn lớn nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Fortune) có lãnh đạo nhân sự là Hội viên của SHRM.

PACE, sau gần 15 năm hoạt động, với tôn chỉ hoạt động cốt lõi là “Phát triển Lãnh đạo & Đào tạo Chuyên gia”, đã góp phần phát triển hàng vạn lãnh đạo cấp cao cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam (thông qua rất nhiều chương trình đào tạo, trong đó đặc biệt là chương trình đào tạo “Giám đốc Điều hành” / “CEO”), và đã đào tạo hàng vạn chuyên gia chuyên nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là đào tạo hàng ngàn “Chuyên gia Nhân sự” (thông qua chương đào tạo “Giám đốc Nhân sự” / “CHRO”). Và sứ mệnh chương trình CHRO của PACE trong hơn một thập kỷ qua là: “Góp phần xác lập và phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về nhân sự và quản trị nhân sự cho ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam”.

Với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của giới nhân sự, cũng như quốc tế hóa chuẩn mực đào tạo và phát triển nghề quản trị nhân sự tại Việt Nam, kể từ 2015, PACE đã ký kết hợp tác với SHRM và trở thành đối tác độc quyền của SHRM để triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đẳng cấp thế giới của SHRM tại Việt Nam.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
42
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *