Categories

Ngày 10-05-2020, ĐẠI CHÚNG CÙNG NHAU TỤNG "LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU”ĐẠI CHÚNG CÙNG NHAU TỤNG “LỜI KHUYẾN TU CỦA TỔ QUY SƠN LINH HỰU – Quy Sơn Cảnh Sách”, PHÁT KHỞI TÂM BỒ ĐỀ, CẦU MONG DỊCH BỆNH COVID-19 SỚM ĐƯỢC KẾT THÚC.

Ngày 10-05-2020

🙏 Soạn dịch: Thượng tọa Thích Nhật Từ
🙏 Trì tụng: Đại đức Thích Quảng Tịnh

👉 Mời quý Phật tử tham gia nhóm Tự hào là Phật tử:

-Facebook Thích Nhật Từ:

– Link YouTube:
👉Thích Nhật Từ Official

👉Đạo Phật Ngày Nay:

– 👉Download nghi thức:
#thichnhattu #chuagiacngo #tungkinhsang #tungkinhonline #quysoncachsach #loikhuyentucuatoquysonlinhhuu #congphusang

#daophatngaynay #thichnhattu
Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất:
– Kênh Sách Nói Phật Giáo:
– Kênh Thích Nhật Từ Official :
– Kênh Âm nhạc Phật giáo:
– Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam:
– Fanpage Thích Nhật Từ:
– Fanpage Chùa Giác Ngộ:
– Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/tin-hot

Views:
27
Article Tags:
Article Categories:
Tin HOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *