Categories

NGHỀ BẠN CHỌN TRONG TƯƠNG LAI LÀ GÌ ?Sống trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các chuyên gia hàng đầu thế giới, đến những người đứng đầu của các chính phủ cũng không thể nào dự đoán chính xác tốc độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ đi đâu về đâu. Sẽ không thể biết chính xác sự xuất hiện của những ngành nghề nào trong tương lai, và những ngành nghề nào sẽ mất đi.
Vậy bạn sẽ làm gì trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khi biết rằng bigdata là một phần không thể tách rời của cuộc cách mạng này.
Bạn sẽ làm gì với những điều bạn biết, và bạn sẽ làm gì để giành lấy cơ hội cho thế hệ mai sau, con cái của các bạn. ???

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/nganh-nghe

Views:
55
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *