Categories

Nhân tướng học trong giao tiếp và quản trị nhân sựBạn sẽ học được gì
Biết cách nhận diện, giao tiếp và quản trị thành công 10 nhóm tính cách khác nhau
Tối ưu hóa năng suất lao động dựa trên việc kích thích động lực, tổ hợp đội nhóm theo các mẫu tính cách phù hợp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ khâu tuyển dụng, đảm bảo văn hóa đó thấm sâu trong từng nhân viên do lựa chọn chính xác các đặc thù tính cách phù hợp
Triệt tiêu và hóa giải các xung đột và mâu thuẫn cá nhân do yếu tố tính cách bất đồng mang lại.
Giới thiệu khóa học
Trong thế kỷ 21, việc quản trị và đánh giá năng lực nhân sự ngày càng khó đong đếm, định lượng – nhất là trong các lĩnh vực đòi hỏi chất xám cao hoặc các lĩnh vực thành bại được xây trên tinh thần, thái độ và nhân phẩm của người lao động. Mô hình Quản trị Cơ học: lương cao phạt nặng, đánh giá kiểm soát… tỏ ra lỗi thời và khó áp dụng thành công tại Việt Nam và các nước Á Đông. Nhà quản trị cần có 1 công cụ hiệu quả giúp am hiểu kỹ năng quản trị cảm xúc và rộng hơn là quản trị tính cách của nhân sự.

Với người Việt, chúng ta thường chung hòa tình cảm và công việc: Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Giàu cảm xúc là một đặc tính cốt yếu của người Việt. Và những doanh nghiệp Việt Nam nếu nắm rõ phương pháp quản trị tính cách sẽ chuyển hóa các vấn đề phức tạp thành những giá trị tinh thần tuy vô hình nhưng vô cùng hiệu quả.

Trong khóa học này, chúng tôi kết hợp Nhân tướng học phương Đông cùng với hệ thống Big Five Model – hệ thống phân tích tâm lý hàng đầu đến từ Phương Tây, tạo nên một bộ công cụ liên kết, liền mạch, cực kì hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề trên. Bạn sẽ học về cấu trúc tâm lý và các đặc điểm thể hiện cấu trúc đấy trên gương mặt mỗi người, nhằm đưa ra cách tiếp cận, triển khai vấn đề, giữ mối quan hệ để áp dụng vào giao tiếp đơn giản, giao tiếp sâu, thuyết phục, lương lượng đàm phán hay thậm chí là bán hàng.

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng quan Nhân tướng học trong giao tiếp
Bài 1: Những nhầm lẫn trong giao tiếp
Bài 2: Sai lầm trong giao tiếp
Bài 3: Cơ sở phương pháp
Phần 2: Tóm lược Nhân tướng học
Bài 4: Ngũ diện tướng
Bài 5: Tam Đình
Bài 6: Thượng đình và các bộ vị
Bài 7: Trung đình và các bộ vị
Bài 8: Hạ đình và các bộ vị
Bài 9: Bài kiểm tra phần 1 và 2
Phần 3: Các tiêu chí tâm lý học Big5
Bài 10: Giới thiệu mô hình tâm lý học Big5 Model
Bài 11: Các Yếu tố trong Big5 phần 1
Bài 12: Các Yếu tố trong Big5 phần 2
Bài 13: Các Yếu tố trong Big5 phần 3
Bài 14: Các Yếu tố trong Big5 phần 4
Bài 15: Các Yếu tố trong Big5 phần 5
Bài 16: Ứng dụng của Big5 trong tâm lý học
Phần 4: Nhóm Hướng ngoại
Bài 17: Nhận diện nhóm Hướng ngoại
Bài 18: Tư duy của nhóm Hướng ngoại
Bài 19: Giao tiếp với nhóm Hướng ngoại
Phần 5: Nhóm Tự chủ
Bài 20: Nhận diện nhóm Tự chủ
Bài 21: Tư duy của nhóm Tự chủ
Bài 22: Giao tiếp với nhóm Tự chủ
Bài 23: Bài kiểm tra phần 4 và phần 5
Phần 6: Nhóm Sẵn sàng trải nghiệm
Bài 24: Nhận diện nhóm Sẵn sàng trải nghiệm
Bài 25: Tư duy của nhóm Sẵn sàng trải nghiệm
Bài 26: Giao tiếp với nhóm Sẵn sàng trải nghiệm
Phần 7: Nhóm Hòa đồng
Bài 27: Nhận diện nhóm Hòa đồng
Bài 28: Tư duy của nhóm Hòa đồng
Bài 29: Giao tiếp với nhóm Hòa đồng
Bài 30: Bài kiểm tra phần 6 và phần 7
Phần 8: Nhóm Bất ổn cảm xúc
Bài 31: Nhận diện nhóm Bất ổn cảm xúc
Bài 32: Tư duy của nhóm Bất ổn cảm xúc
Bài 33: Giao tiếp với nhóm Bất ổn cảm xúc
Phần 9: Ứng dụng Nhân tướng học trong quản trị đội ngũ
Bài 34: Tổng quan trong giao tiếp
Bài 35: Tổng quan về quản trị nhân sự
Bài 36: Ưu và Nhược điểm của nhân viên trong công việc phần 1
Bài 37: Ưu và Nhược điểm của nhân viên trong công việc phần 2
Bài 38: Ứng dụng trong tuyển dụng nhân sự 0:08:07
Bài 39: Ứng dụng trong quản trị và tạo động lực cho nhân viên phần 1
Bài 40: Ứng dụng trong quản trị và tạo động lực cho nhân viên phần 2
Bài 41: Ứng dụng trong quản trị và tạo động lực cho nhân viên phần 3
Bài 42: Tổng kết khóa học
Bài 43: Bài kiểm tra phần 7, 8 và 9

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
57
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *