Categories

Nhân tướng ứng dụng K4Nhân tướng học là môn học khoa học được đúc rút qua hàng nghìn năm lịch sử về cách nhìn người và dùng người. Dựa vào thống kê khoa học, những người đam mê tướng học giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân mình và người khác dựa trên những đặc điểm hình tướng. Chúng ta có thể nhìn nhận và đánh giá con người dựa trên thần, khí, sắc và hành vi, gọi chung là tướng tinh thần hay tâm tướng.
Từ xưa, Gia Cát Lượng đã viết bộ sách “Tướng Uyên” để giúp cho các bậc “chính nhân quân tử” hiểu được lòng người.

Để ứng dụng Nhân tướng học vào trong quản trị nhân sự trong công ty, cuộc sống, xem thêm tại đây: www.nhantuongungdung.com

Hotline: 0915.787.000

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
49
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *