Categories

Ôn thi công chức thuế – Thuế GTGT p1Trong phần này các bạn ôn tập và làm các câu hỏi trắc nghiệm thuế GTGT, cả câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập ngắn gọn nhằm củng cố kiến thức thuế GTGT
– Câu hỏi lý thuyết ôn tập
– Câu hỏi bài tập: bài tập tính thuế đầu vào, đầu ra, phải nộp theo các phương pháp

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
46
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Comments

  • Cảm ơn chị rất nhiều

    vn buyer February 15, 2020 1:27 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *