Categories

Phần mềm quản lý doanh nghiệp / OOC digiiMS – Hướng tới giải pháp quản lý toàn diện.Công ty Giải pháp Công nghệ OOC cung cấp phần mềm quản lý nhân sự digiiHR, bao gồm các cấu phần:
✅ Phần mềm cơ cấu tổ chức digiiOST: Phần mềm cho phép doanh nghiệp tự thiết kế cơ cấu tổ chức, hệ thống chức năng, chức danh bắt đầu từ việc thiết lập chuỗi giá trị hoạt động của doanh nghiệp đến xây dựng, ma trận phân bổ chức năng công ty, ma trận phân bổ chức năng bộ phận và mô tả công việc cho các vị trí.
✅Phần mềm thông tin nhân sự digiiHRi: Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự cá nhân, tích hợp với các cấu phần khác. Cơ sở dữ liệu trong phần mềm hồ sơ nhân sự là căn cứ để cung cấp dữ liệu cho các cấu phần khác như đánh giá năng lực, đánh giá hiệu quả công việc, quản lý công việc hay lương 3P.
✅Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT: Phần mềm giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, chủ động và linh hoạt. Các báo cáo, kết quả đánh giá năng lực sẽ giúp doanh nghiệp định hướng phát triển năng lực chuyên môn cho cá nhân, cán bộ quản lý, qua đó xây dựng năng lực của doanh nghiệp nhằm cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.
✅Phần mềm Quản lý KPI (digiiKPI): phần mềm giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thực hiện công việc KPI theo Phương pháp bảng điểm cân bằng BSC, trong đó hiệu quả được nhìn nhận từ góc độ đạt mục tiêu chiến lược. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn các tính năng chính của Phần mềm Quản lý KPI.
✅Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B: Phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Với bảng tính tự động, phần mềm hỗ trợ hiệu quả cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên.
✅Phần mềm Quản lý Công việc digiiTASK: Phần mềm hỗ trợ quản lý công việc thông qua việc lập danh sách công việc cần thực hiện, giao việc cho nhân viên, theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên.

Liên hệ:
OOC digiiMS – Redefine the Management
🏢 VP: Tầng 18, Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
☎️ Hotline: 0963636066
📩 ooc@ooc.vn
💻 Website:

Để tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS, bấm vào đây:
Để đăng ký trải nghiệm miễn phí phần mềm của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, bấm vào đây: bit.ly/OOCtrial
Để đăng ký trải nghiệm miễn phí cấu phần quản lý giao việc của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, bấm vào đây: bit.ly/OOCtmtrial

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
43
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *