Categories

Phần mềm Quản lý Nhân Sự – iBom.HRPhân hệ Quản lý Nhân sự – iBom.HR được thiết kế để phục vụ cho toàn bộ công tác nhân sự: Kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, tổ chức nhân sự, đào tạo, chấm công, tính lương, công tác bảo hiểm xã hội, thuế TNCN.

CÁC CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – IBOM.HR
– Quản lý hồ sơ nhân sự
– Tổ chức lao động
– Chấm công
– Tính lương
– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm khác
– Thuế thu nhập cá nhân
– Đào tạo
– Tuyển dụng

MỘT SỐ LỢI ÍCH TRIỂN KHAI IBOM.HR:
– Toàn bộ công tác nhân sự được theo dõi tập trung;
– Toàn bộ thông tin về cá nhân, tổ chức lao động, chế độ thu nhập, chế độ nghỉ… được tổng hợp đầy đủ trong mỗi hồ sơ nhân sự;
– Chấm công chi tiết theo phòng ban, công trình, tại các vị trí địa lý khác nhau và tập trung về một cơ sở dữ liệu. Thuộc tính công được sử dụng hiệu quả trong xác định số liệu đi theo công và ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ công nhân viên;
– Lương được tự động tính toán theo công thức đã cấu hình và hoàn toàn linh hoạt, thay đổi khi cần thiết;
– Liên kết với các phân hệ khác tạo nên hiệu quả cao trong công tác quản lý nhân sự.

============================
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Thông tin chi tiết, truy cập website:
Hotline: 0967 91 51 52
Fanpage:

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
25
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *