Categories

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương



 Hệ Thống Cấu Trúc Cơ Sở Dữ Liệu
 Phần mềm NHS-HRP v.10 thiết kế trên ứng dụng theo mô hình Clients/Server với CSDL Mircosoft SQL Server.
 Ngôn ngữ lập trình ứng dụng: VB.NET
 Tất cả các báo cáo có thể kết xuất ra MS Excel.
 Chạy trên môi trường Windows.
 Công cụ sao lưu / phục hồi số liệu.
 Hỗ trợ nhiều người sử dụng và phân quyền truy cập chương trình cho từng người dùng theo từng nghiệp vụ truy cập chi tiết.
 Các Phân Hệ Chính Phần Mềm
 Phần mềm được thiết kế theo đúng quy định của nhà nước, thiết kế theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.
 Tính bảo hiểm BHYT, BHXH, BHTN
 Tính thuế thu nhập cá nhân
 Quản lý hồ sơ nhân viên
 Báo cáo nhân viên động
 Tính lương thời gian
 Tính lương theo sản phẩm
 Tính lương khoán
 Tính các khoản phụ cấp, tăng ca…
 Quản lý công văn
 Quản lý tài sản

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Nguyễn Hoàng
Email: nhs.nguyenhoang@gmail.com
hotline: 0909771605

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
57
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *