Categories

[ PHP ] – Quản lí nhân sự [ Part 1] \ Thêm / Sửa / Xóa / Upload ảnh********* Link download bootstrap 3 and Framework CI 3
– Bootstrap :
– CodeIgniter:

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
27
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Comments

  • cho em hỏi, khi tạo db, thì cái thư mục uploads a để ở đâu ạ? em cảm ơn

    Phạm Quang Minh March 16, 2020 2:29 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *