Categories

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018Ngày 30/11/2017, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
22
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

  • Đéo hiểu nền giáo dục kiểu gì, bầy vẽ nhiều mục – thăng hạng, giữ hạng với chức danh nghề nghiệp. Giáo dục thối nát

    Yvgugiv Ivihih March 26, 2020 12:04 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *