Categories

Quyết toán thuế TNCN ở đâu khi phát sinh 2 nơiHướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi? Cá nhân khi có thu nhập tại hai nơi thì có được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế không? Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân phải lập theo mẫu nào và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân đó ở đâu?

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
43
Article Tags:
Article Categories:
Tra Cứu

Comments

  • Hay quá thầy ạ

    thanhbinhvp686 February 25, 2020 2:26 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *