Categories

Sách Chính sách thuế 2015 những quy định mới nhấtSách Chính sách thuế 2015 những quy định mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại

Chính sách thuế 2015 – Những quy định mới nhất về các luật thuế: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, luật quản lý thuế

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất: Chính sách thuế 2015 – những quy định mới nhất về các luật thuế;

Mục I. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII

Mục II. Hợp nhất các luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và luật quản lý thuế (Có hiệu lực áp dụng từ 01-01-2015)

Mục III. Những hướng dẫn chi tiết thi hành các luật thuế

Phần thứ hai: Những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới áp dụng cho doanh nghiệp;

Mục I. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Mục II. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế giá trị gia tăng

Mục III. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Mục IV. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế tài nguyên

Mục V. những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế nhà thầu

Phần thứ ba: Quy trình quản lý đăng ký thuế, thanh tra thuế và nghiệp vụ kiểm tra công tác thuế;

Mục I. Quy trình quản lý đăng ký thuế

Mục II. Quy trình thanh tra thuế

Mục III. Nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế

MỤC IV. Nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác quản lý đăng ký thuế

Phần thứ tư: Mức phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, giá và hóa đơn.

Mục I. Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Mục II. Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

Mục III. Mức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng hóa đơn

Mục IV. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/luat-doanh-nghiep

Views:
48
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *