Categories

Sau ‘trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 13’ sẽ là gì?

Comments

  • Hay nhin Trung quoc se thay cach lam viec cua dang CSVN.

    Tam Bui February 11, 2020 10:09 pm Reply
  • Người dân Việt nam ngu dốt chính trị lắm,mẹ cứ có tiền là hưởng thụ có bao giờ để ý tới sự tồn vòng của bản thân đâu.xong rồi nghe vài ba cái tuyên truyền sai lệch và mâu thuẫn,lại cho những điều đó là đúng sự thật.Nhưng cái chữ ngờ là cái chữ khiến cho con người Việt nam phải trả giá vô cùng đắt do sự kém hiểu biết.Tôi xin tặng câu nói này tới người dan Việt nam là(CHỈ CÓ ÁNH SÁNG MỚI ĐƯA TA TỚI VINH QUANG CỦA THIÊN ĐƯỜNG) hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hành động,chẳng ai cứu được bạn ngoài chính bản thân bạn đâu.

    Tom Cruise February 11, 2020 10:09 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *