Categories

Thiên đường thuế thuốc lá ở Việt namNếu như thuế VAT, thuế ô tô tại Việt nam cao nhất nhì trong khu vực thì thuế thuốc lá tại Việt Nam lại được ưu đãi thấp kỷ lục (khoảng 35% giá bán lẻ so với mức bình quân thế giới là 58,6%). Mỗi năm ngành công nghiệp thuốc lá đóng góp cho ngân sách 15 ngàn tỷ đồng nhưng lại lấy đi của ngân sách 24 ngàn tỷ đồng để chi trả chi phí chữa bệnh do thuốc lá mang lại. Thêm vào đó, người dân phải chi thêm hơn 30 ngàn tỷ đồng cho ngành công nghiệp khói thuốc này. Tăng thuế thuốc lá là giải pháp hữu hiệu để giảm tiêu thụ thuốc lá, đặc biệt ở nhóm trẻ vị thành niên, người nghèo. Tuy nhiên biện pháp tăng thuế thuốc lá này đang được thực hiện rất nhỏ giọt, độ trì hoãn rất cao.

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/luat-doanh-nghiep

Views:
26
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *