Categories

Thơ Bé làm bao nhiêu nghề – Hiệu trưởng kể chuyện – Hiệu trưởng đọc thơThơ Bé làm bao nhiêu nghề – Hiệu trưởng kể chuyện – Hiệu trưởng đọc thơ. Đăng ký kênh miễn phí: . Kết nối facebook:

Bài thơ cho trẻ biết thêm tên của một số nghề trong xã hội, đặc điểm chính của công việc đó. Bài thơ cũng khơi gợi mở ước mơ cho bé thích làm nghề gì ở mai sau khi bé trưởng thành.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
44
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *