Categories

Thuế thu nhập cá nhân: cần sớm sửa luật?Luật Thuế thu nhập cá nhân ban hành từ năm 2007; được sửa đổi, bổ sung năm 2012 và năm 2014 để phù hợp với điều kiện thu nhập xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Hiện, Mức độ giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo Luật Thuế TNCN đang ở mức 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) và đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tại thời điểm này và trong tương lai, các quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công, giảm trừ gia cảnh của Luật Thuế TNCN đang bộc lộ nhiều hạn chế. Góc nhìn từ người có thu nhập chịu thuế và các chuyên gia như thế nào trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng lên khá nhiều, đặc biệt là khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19?

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/luat-doanh-nghiep

Views:
48
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *