Categories

Thuế thu nhập cá nhân là gì? [ACCA F6 Vietnam – Chủ đề "PIT"]

Comments

 • Uh

  Đoàn Nguyễn February 8, 2020 6:33 pm Reply
 • Thuế phí của việt nam quá nhiều thu thuế trùng và tận thu

  Chuyen Hoang February 8, 2020 6:33 pm Reply
 • Cho em xin facebook của chị được không ạ. Em cảm ơn

  Viet Anh February 8, 2020 6:33 pm Reply
 • Thế thì gọi là thuế thân đi. ? CS đổi thành thuế cá nhân

  Huy Ngoc February 8, 2020 6:33 pm Reply
 • Thu thuế làm gì cho nó thành bù nhìn. Tham nhũng là đủ rồi ,thế nhanh hơn

  raffi vie February 8, 2020 6:33 pm Reply
 • Cảm ơn chị.

  Tấn Trần February 8, 2020 6:33 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *