Categories

Tổ hợp khối A gồm những môn nào?Khối A là khối thiên về tổ hợp các môn học tự nhiên như: Toán, Lý, Hóa, Sinh. Môn thi cụ thể, xin mời bạn xem ngay bên dưới.
A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
A02: Toán, Lý, Sinh
A03 : Toán, Lý, Sử
A04: Toán, Lý, Địa
A05: Toán, Hóa, Sử
A06: Toán, Hóa, Địa
A07: Toán, Sử, Địa
A15: Toán, Văn, Khoa học xã hội
A16: Toán, Văn, Khoa học tự nhiên
A17: Toán, Lý, Khoa học xã hội

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
24
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

 • Khối A00 làm nghề gì vậy

  Samsung Samsung March 23, 2020 11:22 am Reply
 • Thi khối a07 thì fa làm gì vậy a.

  And Dead Pain March 23, 2020 11:22 am Reply
 • ❤❤❤

  Em Yêu Hóa Học March 23, 2020 11:22 am Reply
 • cho em hỏi A02 A03 A07 THÌ THƯỜNG LÀ NHỮN NGÀNH NÀO ZẬY

  duog hung March 23, 2020 11:22 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *