Categories

Trốn Thuế,Cho Vay Nặng Lãi Sẽ Bị Xử Lý Như Thế Nào ? [CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM]Đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất.

Nguồn : BLHS 2105, sửa đổi bổ sung 2017

Tác giả: CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM.

Điều 200. Tội trốn thuế
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;
b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;
c) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;
d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;
đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;
e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
g) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
h) Câu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
i) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Có tổ chức;
b) Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này trốn thuế với số tiền từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;
d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.
Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

@Cong_dan-voi_phap_luat_viet_nam
#tron thue
#chovaynanglai
#congdanvoiphapluatvietnam

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
49
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Comments

 • Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh
  Đăng ký kênh , nhấn chuông để được thông báo khi có video mới nhất.
  Link BLHS 2015: https://drive.google.com/open?id=1FNF3mrDIVLLieoo0wyVi_6Cp1kVjOggQ

  CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Kinh thật

  Đăng Khoa Choreography February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • hay quá hi

  EDN TV February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Kiến thức bổ ích quá

  khoản tài February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Like

  soi cau 7777 February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Video hay qua bna oi

  Trung tien Dong February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Rất hữu ích

  Mê Cover February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Vay nạn lãi 🙂

  Mobile legends bang bang February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • rất hữu ích đó b

  Nhạc Cuộc Sống February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • nên chia sẻ nè

  Thăng Official February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Hay lắm bạn … 😍😍😍

  ly my February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Rất bổ ích

  Box Life Music February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Cái này chia sẻ cho nhiêu người biết nè

  GIÁ TÔM THẺ RAISING SHRIMP February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Hay

  Đặng Danh Official February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Like

  Home February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Rất bổ ích

  Vlog ae February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Rất có ích cho dân kinh doanh

  Pháp Luật February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • gét nhất mấy thg cho vay nặng lãi

  Anh Và Em February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Cho xin link BLHS

  Ad New February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Rất thực tế

  Việt Hoàng February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • kiến thức xã hôi

  Kênh tin February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Hay Lắm

  Chaner Hi February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • bài học hay

  LIVING NUMBER February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Clip hay va huu ich

  Susu Vlogs February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Có thêm kiến thức về luật.

  NVA PHÚ QUỐC February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • quy định hay 😍😍😍

  Mít Nguyễn February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • goog

  Entertainment 2 February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • kiên thuc hay

  Good movie 3 February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Bổ Ích

  New 3 February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • tội cho vay nặng lãi nặng nhỉ

  New 1 February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Hay

  Thành Hoàng Trung February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • những ai học luật điểm danh

  Thanh2 February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • xin link Bl ạ

  Entertainment February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • cho mình xin link BLHS ad

  New 2 February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • video rất hay

  Good movie 1 February 23, 2020 8:43 pm Reply
 • Trốn thuế để kiếm lời chứ sao

  Age February 23, 2020 8:43 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *