Categories

Trường tiểu học Ninh Xá tham gia trải nghiệm làng nghề truyền thống Việt Nam phần 1 – Xuống xeTrường tiểu học Ninh Xá tham gia trải nghiệm làng nghề truyền thống Việt Nam phần 1 – Xuống xe
Ngày 21/12/2019 các em học sinh tại trường tiểu học cơ sở Ninh Xá thành phố Bắc Ninh tham gia trải nghiệm tại Làng nghề truyền thống Việt Nam địa chỉ: Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
48
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

  • ôi trường cũ

    Ken Jinn February 26, 2020 10:19 pm Reply
  • tiểu học mà

    Ngọc Linh Channel February 26, 2020 10:19 pm Reply
  • Con em chúng ta chủ nhân tương lai của đất nước được trải nghiệm tại làng nghề truyền thống xã Phù Lãng Quế võ Bắc ninh Vietnam thật là tuyệt vời

    Bếp ông Lượng February 26, 2020 10:19 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *