Categories

TS Lê Thẩm Dương: cách quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự quá đúngTS Lê Thẩm Dương chia sẻ về cách quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự quá đúng. Chia sẻ về cách tối ưu sử dụng con người trong doanh nghiệp, cách điều phối làm sao cho phù hợp nhất. Cảm ơn TS. Lê Thâm Dương vì bài giảng quá hay.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
40
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Comments

 • thầy nói hay quá

  thi hung February 17, 2020 2:17 am Reply
 • thầy nói hay quá

  Ngọc Nguyễn February 17, 2020 2:17 am Reply
 • thầy nói hay quá

  lam binh February 17, 2020 2:17 am Reply
 • thầy nói hay quá

  T VT February 17, 2020 2:17 am Reply
 • thầy nói hay quá

  Sơn Kim February 17, 2020 2:17 am Reply
 • thầy nói hay quá

  Meo Beo February 17, 2020 2:17 am Reply
 • thầy nói hay quá

  Tik Tok February 17, 2020 2:17 am Reply
 • thầy nói hay quá

  thi hung February 17, 2020 2:17 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *