Categories

Từ A – Z về chiêu lách thuế thịnh hành nhất hiện nay | ANTVANTV | Từ A – Z về chiêu lách thuế thịnh hành nhất hiện nay.
Một giao dịch lách thuế đang thịnh hành hiện nay là cho thuê nhà. Chủ nhà và khách thuê nhà không ký hợp đồng và thỏa thuận trốn thuế. Đến khi cơ quan chức năng sờ tới thì nhận nhau là người nhà hoặc trả nóng bằng tiền mặt. Mời quý vị tìm hiểu rõ hơn về kỹ xảo này trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia.
Nguồn ANTV.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
39
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *