Categories

[Tuyển Nhân Sự] BCH LCHSV TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘIĐược thành lập từ ngày 26/11/2011, Liên Chi Hội Sinh viên Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội; tương đương với một Liên chi Hội Sinh viên của một Khoa – Viện lớn trong Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Trong đó Ban Chấp Hành Liên Chi Hội Sinh viên gồm những Hội viên ưu tú với tinh thần trách nhiệm cao, để quản lý, đánh giá, tổ chức hoạt động cho hơn 5000 sinh viên Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội.
Trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên khi tham gia Hội Sinh viên Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. – Liên Chi Hội Sinh viên Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội:
– Quyền lợi:
+ Được giúp đỡ và tạo điều kiện phấn đấu để trưởng thành; đề đạt ý kiến, nguyện vọng thông qua tổ chức Hội về các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện với Đoàn trường, Đảng ủy.
+ Được cấp thẻ hội viên; tham gia mọi hoạt động và được hưởng các phúc lợi tập thể của Hội hoặc do Hội quản lý.
+ Bàn bạc và giám sát các công việc của Hội, được ứng cử và đề cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.
+ Tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
– Trách nhiệm:
+ Luôn luôn phấn đấu,tích cựu học tập,rèn luyện và tham gia các công tác xã hội,đoàn kết giúp đỡ các hội viên trong học tập và cuộc sống.
+ Chấp hành Hiến pháp và pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ gìn nhân cách người sinh viên, tham gia xây dựng môi trường văn hóa trong sinh viên và trong xã hội.
+Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ và các nghị quyết của Hội, tích cực tuyên truyền, nâng cao, bảo vệ uy tín và mở rộng ảnh hưởng của Hội trong sinh viên và trong xã hội.

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/nganh-nghe

Views:
51
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *