Categories

uHRM | Phần mềm quản lý nhân sự tiền lươnguHRM là phần mềm quản lý nhân sự – chấm công – tiền lương. Một giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt, thực hiện hầu hết các chức năng tạo lập, tổ chức, lưu trữ, quản lý nguồn nhân lực toàn diện và tính toán tiền lương nhanh chóng.

Cung cấp các công cụ hữu hiệu trong việc dự báo tình hình nhân sự trong tương lai giúp doanh nghiệp có nhiều thời gian cho việc đào tạo, hoạch định và ổn định đội ngũ nhân sự

Hệ thống mở, dễ dàng gắn kết và mở rộng các phân hệ theo nhu cầu của doanh nghiệp.

👉
👉 (+84) 28 38385669
👉 info@jogo.vn

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
53
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *