Categories

Vấn đề chuyển giao mã số mã vạch của các doanh nghiệpDo nhu cầu kinh doanh th­ương mại và phát triển sản xuất, công nghệ mã số mã vạch đến nay đã được ứng dụng một cách phổ biến và rất rộng rãi trên toàn thế giới. Do đó việc chuyển giao mã số mã vạch giữa hai doanh nghiệp cũng thường xuyên diễn ra, vậy doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục pháp lý gì để có thể thực hiện chuyển giao mã số mã vạch.

-Doanh nghiệp muốn chuyển giao mã số mã vạch phải tiến hành thủ tục ngừng sử dụng với tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng VN.
-Doanh nghiệp được chuyển giao mã số mã vạch phải đăng ký sử dụng mã số mã vạch của doanh nghiệp muốn chuyển giao.

❋❋❋ Xem thêm:

►Đăng ký mã vạch giá rẻ:
►Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm ở đâu:

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
49
Article Tags:
Article Categories:
Tra Cứu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *