Categories

Việt Tân ma thua nhục nhã tại phiên điều đình ngày 1/5/2018QUỸ PHÁP LÝ:

HOA KỲ:
Paypal – conglychodamphong@gmail.com

VIỆT NAM:
AB Bank Tài Khoản – 0551003506093

Nhac: Historia De Un Amor Laura Fygi

Việt Tân ma thua nhục nhã tại phiên điều đình ngày 1/5/2018

Tại phiên điều đình, dưới quyền trọng tài của Thẩm Phán Joseph C. Spero, Việt Tân ma đã phải tự động rút đơn kiện mà không được hưởng một xu bồi thường nào, và phải lãnh nhận lại cái tên vấy bẩn của mình để chuẩn bị ra toà ở Houston.
Thế nhưng Việt Tân ma đã vội vàng ra thông cáo báo chí làm như họ thắng kiện. Mục đích là trấn an nội bộ và gỡ sĩ diện với quần chúng.

Sau khi tốn kém vài trăm ngàn Mỹ kim cho vụ kiện, Việt Tân ma đã phải tự động rút đơn kiện là vì tại buổi điều đình tôi đã chứng minh rằng Việt Tân ma không hề có căn bản pháp lý để nộp đơn kiện. Việt Tân đứng tên kiện trong tư cách “unincorporated association”, một hiệp hội không đăng ký là công ty. Tôi đã chứng minh cho Thẩm Phán Spero thấy rằng Việt Tân cũng chẳng phải là “unincorporated association” như họ nói họ là trong đơn kiện.

Theo luật California, một “unincorporated association” vẫn phải ghi danh (register), và vẫn phải đóng thuế trừ khi ngân sách hàng năm ít hơn 5,000 USD hoặc có được quy chế miễn thuế của Sở Thuế Liên Bang. Tôi trưng dẫn chứng cứ cho thấy rằng Việt Tân chưa hề ghi danh với tiểu bang California hay bất kỳ tiểu bang nào ở Hoa Kỳ, họ có ngân khoản vượt xa con số 5,000 USD, và họ không hề có quy chế miễn thuế của Sở Thuế Liên Bang. Tôi kết luận rằng đây là một tổ chức mafia, hoạt động ngoài vòng pháp luật, và đã nói dối với toà án Hoa Kỳ về tư cách “unincorporated association” của họ.

Khi mạo nhận danh nghĩa “unincorporated association” để đứng đơn kiện, thì đơn kiện đó của họ đương nhiên vô hiệu lực. Đó là lý do Việt Tân ma, sau khi tốn kém nhiều trăm nghìn Mỹ kim, đã phải tự động rút đơn kiện mà không lấy được một xu nào bồi thường như họ huênh hoang trước đây: “Nếu thắng kiện, Đảng Việt Tân sẽ buộc ông Tú không được quyền sở hữu tên gọi Việt Tân, và phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra từ việc tiếm danh.”

Ai thắc mắc thì cứ hỏi Việt Tân ma xem có được một xu bồi thường nào không. Căn bản của đơn kiện của Việt Tân ma là đòi bồi thường vì bị thiệt hại. Nếu không lấy được bồi thường nào, dù là 1 đồng USD tượng trưng, thì có nghĩa là thua đậm, thua đau!

Khi Thẩm Phán Spero hỏi tôi về vấn đề danh xưng Việt Tân, tôi cho biết là cái tên ấy chẳng tốt lành gì để tôi tranh giành cả. Thực ra, tôi chỉ giữ lấy nó để phanh phui cho mọi người thấy rằng Việt Tân ma hoạt động không có tư cách pháp lý ở Hoa Kỳ. Sau đó tôi cũng chẳng đếm xỉa gì đến cái tên vấy bẩn ấy. Dù vậy, khi biết rằng năm 2017 Việt Tân ma đăng ký thương hiệu Việt Tân (mà họ diễn dịch là Việt Nam Mới, chứ không phải là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng) với chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ thì tôi chặn lại. Tôi có 2 mục đích: (1) khi ra điểu đình tại toà ngày 1 tháng 5, Việt Tân ma cũng chưa được quyền sở hữu ngay cả cái tên của họ nữa để có tư cách điều đình với tôi; (2) chứng minh cho mọi người thấy rằng cái đảng mafia này chỉ là con cọp giấy, ngay cái tên của mình nộp xin thương hiệu mà đến nay tôi vẫn găm lại, và khi tôi cho thì mới được lấy.

Tôi thông báo cho Thẩm Phán Spero biết rằng, nay Việt Tân ma tự động rút đơn kiện, thì tôi cũng chẳng cần chặn việc Việt Tân ma đang xin đăng ký thương hiệu. Tôi đồng ý không chặn nữa, để ôm lấy cái tên ấy mà ra toà trong vụ tôi kiện họ ở Houston.

Đấy, sự thất nó là như vậy.

Thật nhục nhã cho Việt Tân ma tại buổi điều đình hoà giải. Và nhục nhã hơn nữa khi phải nói láo với mọi người rằng mình thắng kiện vẻ vang.

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/tra-cuu

Views:
63
Article Tags:
Article Categories:
Tra Cứu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *