Categories

VTC14_Hà Nội tăng hơn 500 lượt xe phục vụ thi đại học, cao đẳng(Truyền hình VTC14) – Hà Nội tăng hơn 500 lượt xe phục vụ thi đại học, cao đẳng:
Nhằm phục vụ cho kỳ tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao Đẳng sẽ diễn ra vào đầu và giữa tháng 7/2014, Công ty Bến xe Hà Nội cho biết, các đơn vị kinh doanh vận tải đã có các phương án phục vụ tốt nhất cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi đại học. Sẽ có khoảng hơn 500 chuyến xe được tăng cường phục vụ trong dịp này.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
38
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *